Aansprakelijkheidsverzekering particulier

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort AVP) is een verzekering die de verzekerde(n) beschermt tegen de risico’s van aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid.

Bereken hier uw eigen premie: