Bedrijfsschadeverzekering

Als ondernemer staat u er waarschijnlijk niet altijd bij stil dat na bijvoorbeeld een grote brand of waterschade uw bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk stil kunnen komen te liggen. Uw vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, lopen dan echter gewoon door. De Bedrijfsschadeverzekering biedt u dekking voor deze vaste lasten en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt.